Полезни статии и образци на документи

Правна информация:

ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СРЕЩУ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНE

ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СРЕЩУ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНE

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТ СРЕЩУ ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНЕ Същност на договор за издръжка и гледане: С договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, едно лице (прехвърлител) прехвърля правото на собственост или ограничено вещно право върху своя имот на приобретателя, който поема задължението да го издържа и…
РАЗВОД ПОРАДИ РАЗСТРОЙСТВО НА БРАКА

РАЗВОД ПОРАДИ РАЗСТРОЙСТВО НА БРАКА

Развод поради разстройство на брака Целта на настоящата статия е да укаже реда и условията, при които гражданският брак може да бъде прекратен поради дълбокото му и непоправимо разстройство въз основа на настъпили след сключването му обстоятелства. Искът за развод е конститутивен иск. Производството е особено исково. Всеки от съпрузите…
Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие Цел на настоящата статия е да укаже реда и условията, при които гражданският брак може да бъде прекратен по волята на двамата съпрузи, без да се установяват причини за дълбокото му и непоправимо разстройство и вина за това и без да се изнасят факти от интимния…
Брачен договор

Брачен договор

Брачен договор Как се сключва брачен договор и какво трябва да съдържа? Как съпрузите могат да уредят имуществените отношения помежду си?Имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени по три начина:законов режим на общност (всяко имущество, което се придобива от съпрузите по време на брака в резултат на съвместен принос, става…
Недвижими имоти

Недвижими имоти

Недвижими имоти Развитие на недвижимите имоти В много райони на България, особено в София, развитието на недвижими имоти представлява значителна част от местните и чуждестранните инвестиции. София е център както на търговско, така и на жилищно развитие. Въпреки огромния инвеститорски интерес към развитието на недвижими имоти в България, завършването на…
Обезщетение при ПТП

Обезщетение при ПТП

Обезщетение при ПТП Кой има право на обезщетение при ПТП? Всеки пострадал, независимо дали е пешеходец, колоездач, пътник, шофьор на МПС (извън виновния водач) има право да получи такова обезщетение. В случай, че лицето е починало вследствие на ПТП-то, това право имат неговите близки (съпруг/а, родители и деца), включително лице живяло във…
ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или…
Незаконно уволнение

Незаконно уволнение

Незаконно уволнение Защита срещу незаконно уволнение е основно право на работника и е защитено от закона. Ако сте били уволнени от работодателя си без законно основание, имате правото да се защитите и да потърсите справедливост.Без значение е дали работодателят е съзнавал или не незаконността на уволнението, достатъчно е то да…
Защита срещу Частен съдебен изпълнител (ЧСИ)

Защита срещу Частен съдебен изпълнител (ЧСИ)

Защита срещу ЧСИ (Частен съдебен изпълнител) Как да действате ако Ви потърси ЧСИ (Частен съдебен изпълнител)?След като получите покана за доброволно изпълнение имате 14-дневен срок преди частният съдебен изпълнител да предприеме съответните изпълнителни действия (да ви удържа пари по вече запорирани банкови сметки, трудови възнаграждения, пенсии и други). Следва да…
Право на иск за издръжка

Право на иск за издръжка

Право на издръжка Издръжка може да иска съпруг, който не е в състояние сам да се издържа от имуществото си и е нетрудоспособен;Издръжка може да иска НЕВИНОВНИЯ за развода бивш съпруг, който не е в състояние сам да се издържа от имуществото си и е нетрудоспособен;Издръжка се дължи на непълнолетните…
Защита по заповедно производство

Защита по заповедно производство

Защита по заповедно производство Заповедното производство е уредено в ГПК в два варианта. В единия вариант издаването на изпълнителен лист и започването на принудително изпълнение става възможно след влизане в сила на заповедта за изпълнение като изпълнително основание, въз основа на което кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист. В…
Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма Кой е най-добрия вариант за регистрация на фирма?За момента ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България с минимален капитал от само 2 /два/ лева. Разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежаващи част от капитала (собственици).…
Oтношения „родители – деца“.

Oтношения „родители – деца“.

Повдигане на съдебен спор срещу родител от непълнолетното му дете Институтът на отношенията "родители - деца" отразява общата философия на Семейния кодекс (СК) за защита на правата и интересите на децата. Този извод се налага от многобройните разпоредби, отчитащи интереса на детето: условие за одобряване на споразумението относно последиците на…
Обжалване на електронен фиш

Обжалване на електронен фиш

Обжалване на електронен фиш При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на…
Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?