Безплатно

Ще се запознаем безплатно с Вашият случай и едва тогава ще обсъдим цената!

Консултация

Какви действия е необходимо да предприемете своевременно и в дългосрочен план.

Адвокат Ивайло Иванов

Представителство

Пред съдилищата и всички органи на съдебната власт, пред държавни и частни съдебни изпълнители, административни органи, министерства и агенции, областни управи и управители, общини, райони и кметове.

advokativailoivanov.com

7

Години професионален опит

За Кантората

Ние винаги се борим за Вашата справедливост.

Адвокатската кантора е съзадена през 2021 г. от Адвокат Ивайло Иванов, член на Софийска Адвокатска Колегия. Кантората предлага правни консултации и услуги, изготвяне на документи и договори, водене на дела с материален и нематериален интерес, правна защита и др.

Области на правото

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОСТВО

ТРУДОВО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО И ВЕЩНО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Адвокат Ивайло Иванов

Завършил е Юридически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград – Магистър по специалност „Право” /2013г./ Работи в областта на търговското и облигационното право, административно и административно-наказателно право, обществени поръчки, заповедното и изпълнителното производство, наказателно право и процес, вещно право и процесуално представителство

Адвокатска кантора

Адвокатската кантора е съзадена през 2021 г. от Адвокат Ивайло Иванов, член на Софийска Адвокатска Колегия. Кантората предлага правни консултации и услуги, изготвяне на документи и договори, водене на дела с материален и нематериален интерес, правна защита и др.

Адвокат Ивайло Иванов

Ние осигуряваме Вашите правни решения.

РАБОТИМ НЕСПИРНО:

158

Решени съдебни дела

1

Брой клиенти

Нашият телефон:

+359 988 341819

Юридически услуги

Адвокатска кантора

Правни консултации

Настъпило е застрахователно събитие, но Вашият застраховател неправомерно отказва да Ви изплати обезщетение…..

Много от нас са потърпевши по един или друг начин от медицинското обслужване в едно или друго лечебно заведение…..

Дъжат Ви пари или пък са образували изпълнително дело срещу Вас. Много действия могат да бъдат предприети в единия или другият случай….

Полезни статии

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?