Безплатно

Ще се запознаем безплатно с Вашия случай и едва след това ще обсъдим цената.

Консултация

Какви действия е необходимо да предприемете своевременно и в дългосрочен план.

Представителство

Пред съдилища и всички органи на съдебната власт, пред съдебни изпълнители, административни органи и др.

advokativailoivanov.com

7

Години професионален опит

За Кантората

Ние винаги се борим за Вашата справедливост.

Адвокатската кантора е съзадена през 2021 г. от Адвокат Ивайло Иванов, член на Софийска Адвокатска Колегия. Кантората предлага правни консултации и услуги, изготвяне на документи и договори, водене на дела с материален и нематериален интерес, правна защита и др.

Области на правото

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОСТВО

ТРУДОВО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО И ВЕЩНО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Адвокат Ивайло Иванов

Ние осигуряваме Вашите правни решения.

РАБОТИМ НЕСПИРНО:

158

Решени съдебни дела

1

Брой клиенти

Нашият телефон:

+359 988 341819

Юридически услуги

Нашите казуси

Много завършени дела

Застрахователни дела

Настъпило е застрахователно събитие, но Вашият застраховател неправомерно отказва да Ви изплати обезщетение…..

Обезщетения при лекарска грешка

Много от нас са потърпевши по един или друг начин от медицинското обслужване в едно или друго лечебно заведение…..

Изпълнителни дела

Дъжат Ви пари или пък са образували изпълнително дело срещу Вас. Много действия могат да бъдат предприети в единия или другият случай….

Имате казус?

Изпратете Вашето запитване:

  Полезни статии

  Изпълнително производство

  Има редица действия, които Вие можете да предприемете, за да защитите Вашите интереси. Само чрез внимателна проверка на делата в цялост може да се установи има ли и какви са незаконосъобразните действия, извършени спрямо Вас. За да докажем, че не дължите сумата, която изискват в момента от Вас, е необходимо да се обжалват конкретни действия на съда или съдебния изпълнител.

  Обжалване на електронен фиш

  Задължително съдържание на електронният фиш. Връчване и срок за обжалване. Подаване на възражение и жалба по реда на ЗАНН.....

  Адвокат Ивайло Иванов

  Защита срещу незаконно уволнение

  Защитата срещу незаконно уволнение се състои в това, че законът предоставя право на работника или служителя да оспори пред работодателя или пред съда в определения за това срок законността на извършеното уволнение (чл. 344, ал. 1 КТ).

  Регистрация на ООД или ЕООД

  За момента ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България с минимален капитал от само 2 /два/ лева. Нашата кантора ще ви помогне......