Безплатно

Ще се запознаем безплатно с Вашия случай и едва след това ще обсъдим цената.

Консултация

Какви действия е необходимо да предприемете своевременно и в дългосрочен план.

Представителство

Пред съдилища и всички органи на съдебната власт, пред съдебни изпълнители, административни органи и др.

6

Години професионален опит

За Кантората

Ние винаги се борим за Вашата справедливост.

Адвокатската кантора е съзадена през 2021 г. от Адвокат Ивайло Иванов, член на Софийска Адвокатска Колегия. Кантората предлага правни консултации и услуги, изготвяне на документи и договори, водене на дела с материален и нематериален интерес, правна защита и др.

Области на правото

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОСТВО

ТРУДОВО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО И ВЕЩНО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Адвокат Ивайло Иванов

Ние осигуряваме Вашите правни решения.

РАБОТИМ НЕСПИРНО:

1

Решени съдебни дела

1

Брой клиенти

Нашият телефон:

+359 988 341819

Нашите казуси

Много завършени дела

Застрахователни дела

Настъпило е застрахователно събитие, но Вашият застраховател неправомерно отказва да Ви изплати обезщетение…..

Обезщетения при лекарска грешка

Много от нас са потърпевши по един или друг начин от медицинското обслужване в едно или друго лечебно заведение…..

Изпълнителни дела

Дъжат Ви пари или пък са образували изпълнително дело срещу Вас. Много действия могат да бъдат предприети в единия или другият случай….

Имате казус?

Изпратете Вашето запитване:

  Полезни статии

  Вписване на договор за наем

  Случва се по време на договора за наем собственика да прехвърли чрез продажба или по друг начин имота. При прехвърляне на недвижим имот договорът за наем остава в сила спрямо приобретателя, ако е бил вписан в имотния регистър......

  Обжалване на електронен фиш

  Задължително съдържание на електронният фиш. Връчване и срок за обжалване. Подаване на възражение и жалба по реда на ЗАНН.....

  Иск за издръжка

  Издръжка може да иска съпруг или бивш съпруг, който не е в състояние сам да се издържа от имуществото си и е нетрудоспособен; Издръжка се дължи на непълнолетните деца. Те могат да търсят издръжка от родителите си; Издръжка може да иска и ПЪЛНОЛЕТНИЯТ УЧАЩ СЕ. Те могат да търсят издръжка от родителите си....

  Регистрация на ООД или ЕООД

  За момента ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България с минимален капитал от само 2 /два/ лева. Нашата кантора ще ви помогне......