Имате нужда от помощ срещу действията на ЧСИ (Частен съдебен изпълнител) ?

Как да действате ако Ви потърси ЧСИ (Частен съдебен изпълнител)?

След като получите покана за доброволно изпълнение имате 14-дневен срок преди частният съдебен изпълнител да предприеме съответните изпълнителни действия (да ви удържа пари по вече запорирани банкови сметки, трудови възнаграждения, пенсии и други). Следва да имате предвид, че още преди да получите поканата за доброволно изпълнение ЧСИ вече ще е извършил проучване на Вашето имущество и ще е наложил съответните запори, възбрани и т.н. В този случай е много важно да се свържете с Нас възможно най-скоро за да можем да се запознаем своевременно с изпълнителното дело и възможностите за защита.

Какво да правим ако вече имаме старо изпълнително дело?

В случай, че срещу Вас е образувано изпълнително дело преди време, то ние ще се запознаем със съответното дело или дела. Ще направим съответните проучвания и справки и ще Ви дадем компетентно мнение дали има основания за прекратяване на изпълнителното дело или погасяване на задължението по давност.

Как можем да Ви помогнем?

Съгласно практиката ВКС- не са изпълнителни действия и не прекъсват давността образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др.

След като извършим необходимите справки и проучвания, то ние ще пойскаме от частият съдебен изпълнител прекратяване на изпълнителното дело или ще заведем установителен иск пред гражданският съд за признаване на задължението за погасено по давност!

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?