Процесуално представителство

Процесуалното представителство е участие от Ваше име пред държавен орган (съд, администрация) или частен орган (ЧСИ, арбитраж, нотариус), от който зависи упражняването или защитата на Ваши права и интереси.

 

Адвокат Ивайло Иванов предлага:

Гражданско производство:

–    Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната и чужбина;
–    Процесуално представителство и правна защита по съдебни дела за търсене на договорна и извъндоговорна /деликтна/ отговорност за причинени имуществени и/или неимуществени вреди, и при неоснователно обогатяване;
–    Правна защита и съдействие при спорове във връзка с изпълнението на договори  пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина;
–    Защита и съдействие в заповедни, обезпечителни и изпълнителни съдебни производства;
–    Процесуално представителство и правна защита в съдебни производства относно недвижими имоти при спорове за собственост, наследство, делба, наличие на ограничени вещни права и други пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина;
–    Процесуално представителство и правна защита по семейноправни, наследствени и трудови съдебни спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната и чужбина;

–    Процесуално представителство и правна защита в съдебни производства пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина при спорове в областта на застраховането, дискриминацията, конкуренцията, защитата на потребителя, домашното насилие и отговорноста на държавата и общините за вреди, причинени на граждани.

Наказателно/административнонаказателно производство:

–    Правна защита и съдействие при арест, разпит, експертиза, оглед, очна ставка, освидетелстване или разпознаване на лица за целите на наказателното производство;
–    Процесуално представителство и правна защита на граждани в производства по предварителни полицейски/прокурорски проверки, в досъдебни производства и съдебни дела за търсене на наказателна отговорност;
–    Правна защита в производства по отмяна на влезли в сила присъди и в производства по реабилитация;
–    Правна защита на частния обвинител и на частния тъжител в наказателното производство;
–    Консултиране и правна защита на осъдени в производството по изпълнение на наказанията;
–    Изготвяне на възражения и жалби за оспорване на незаконосъобразни  административни актове и наказателни постановления – на КАТ, НАП, ИТ, ДНСК, РЗИ, РИОСВ и т.н.;

Tърсите добър адвокат, който да ви представлява в съда ?

Моят съвет е да се консултирате с добър адвокат, защото така ще защитите Вашите права и интереси възможно най-пълноценно. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултация, потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819

Адвокат Ивайло Иванов предлага професионално представителство и консултации на клиентите си, които се нуждаят от адвокат. Независимо дали става въпрос за вече образувано дело или предстоящо такова, аз съм на разположение, за да ви предложа компетентно решение на вашите проблеми.