Регистрация на фирма

Кой е най-добрия вариант за регистрация на фирма? Картина

За момента ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България с минимален капитал от само 2 /два/ лева. Разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежаващи част от капитала (собственици). При ЕООД собствеността на капитала е еднолична – един човек е вносител на капитала и съответно той е й едноличен собственик. При ООД собствениците трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни вноски. Този вид дружества са юридическо лице, отделно от имуществото на собственика/собствениците. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал. За да регистрирате ООД или ЕООД ще Ви бъде нужен набор от документи, част от който следва да набавите самостоятелно, а за останалите е желателно да потърсите професионална помощ при съставянето им.

Адвокат Ивайло Иванов ще ви помогне при изготвянето на:

  • Учредителен акт/ Дружествен договор;
  • Учредителен протокол/ Протокол от Общото събрание на съдружниците;
  • Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител/ Решение на общото събрание за назначаване на управител;
  • Заявление по образец А4;
  • Всички изискуеми декларации по Търговкият закон.

След като подготвим необходимите Ви документи бъдещият управител следва да посетите нотариус за извършване на нотариална заверка на Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен), което също ще бъде изготвено от Нас. Таксата при нотариуса ще бъде в размер на 6 лева.

Следващата стъпка е с готовите документи да се отиде в банка. Това трябва да направи собственикът на фирмата. В банката трябва да се внасе капиталът на фирмата по набирателна сметка, която се открива на нейно име. Капиталът се внася с вносна бележка. На нея трябва да пише сумата, името на фирмата и имената на собственика. Понякога банките предлагат да издадат удостоверение за внесен капитал. Такова не е необходимо.

След като се сдобиете с нотариално заверен спесимен и вносна бележка от банката, заедно с всички останали документи Заявлението по образец А4 се подава в Търговския регистър за регитрация на новоучреденото дружество. Таксата при подаване по електронен път чрез Нашата кантора е в размер на 55 лева.

Искам да регистрирам фирма. Кой вид дружество е подходящо за мен?

Видовете търговски дружества са изрично определени в търговския закон. Най-популярното и най-удачно за малкия и среден бизнес е Дружеството с ограничена отговорност (ООД). То може да бъде учредено само от едно лице като в този случай ще се нарича (ЕООД). Този тип дружество е притежава собствен капитал и отговорност за своте действия и сделки, която е ограничена до размера му. Това го прави изключително подходящо за малкия и среден бизнес. Акционерните дружества (АД) се препоръчват само и единствено за големи корпорации, тъй като предлагат повече възможности и елементи за външно финансиране, но управлението им е силно юридически и счетоводно усложнено.

Колко време отнема регистрацията на фирма, ако използвам добър адвокат?

Регистрацията на дружество в Търговския регистър се извършва за три работни дни. Подготовката на документите от адвокат Ивайло Иванов отнема един ден. Вашето ново дружество може да е регистрирано и готово за дейност в рамките на четири работни дни.

Каква е цената за регистрация на фирма?

Цената за подготовка на пълния набор от документи и входирането им в Търговският регистър е в размер на 500 лева. В тази цена не е включена нотариална такса в размер на 6 лева, такса на търговския регистър за регистрацията в размер на 55 лева и такса на баката за внасяне на капитала.