Търговско право

Търговското право e отрасъл на правото, чиито норми уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност. Законодателната система на търговското право е уредена в Търговския закон.

Адвокат Ивайло Иванов извършва следните правни услуги:Картина за страница на търговско право

 • Ще изберем най-правилния вид дружество за Вас, съобразно вашите изисквания и дейността, която ще осъществявате за регистрация на фирма.
 • Ще ви запознаем с най-важните права и задължения, които произтичат след регистрацията на фирмата в Търговския регистър.
 • Ще изберем предмет на дейност, седалище и адрес на управление, име на фирмата, управител/и и всичко останало.
 • Ще съставим по най-професионален начин всички документи, необходими за регистрацията на бъдещото дружество.
 • Ще насрочим час за посещение при нотариус за нотариалната заверка на съгласието за приемане на управление и образец от подписа на управителя.
 • Ще извършим цялостната регистрация на фирмата в Търговския регистър, като по този начин ще Ви спестим и 50 % от държавната такса.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

 • Ще Ви запознаем ясно и разбираемо с това, какъв е процеса по прехвърляне на фирма и дружествени дялове.
 • Ще Ви разясним напълно това какви права и задължения ще се прехвърлят, след вписването на промените в Търговския регистър. 
 • Ще изготвим всички необходими документи касаещи прехвърлянето на дружествените дялове.
 • Ще съставим договора за покупко-продажба на дружествените дялове, съобразно законовите разпоредби.
 • Ще организираме посещение при нотариус, който ще удостовери чрез нотариална заверка, сделката по покупко-продажба на дружествени дялове.
 • Ще извършим вписването на извършените промени в Търговския регистър, след като подготвим всички документи по тази процедура.

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ

 • Договори за възлагане на управление, договори с търговски представители (прокуристи, търговски представители и посредници).
 • Договори за наем, във връзка с наемането на търговски обекти или производствени бази и др.
 • Консултантации по вече изготвени и подписани договори.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА

 • Ще попълним и подадем нужното заявление до Патентното ведомство, за регистрация на търговска марка.
 • Ще изпълним всички изисквания по заявлението за регистрация, включително  заявяване, експертиза и публикация.
 • Ще съдействаме за извършването на формална експертиза и в случай, че при нея се установят недостатъци, ще съдействаме същите да се  отстранят.
 • При наличие на абсолютни основания за отказ, ще изготвим възражение относно постановения отказ от страна на патентното ведомство.
 • Ще изготвим необходимите документи за подаване на Опозиция, срещу заявена за регистрация търговска марка, която наподобява вашата.

Адвокат Ивайло Иванов има дългогодишен опит с дружества от различни отрасли, което му позволява да предложи гъвкави и иновативни правни решения за Вашия бизнес. Независимо дали става въпрос за регистрация на фирма, промяна в обстоятелствата, сключване на договори или защита на интелектуална собственост, той е на Ваше разположение.

Моят съвет е да се консултирате с добър адвокат търговско право, защото така ще защитите Вашите права и интереси възможно най-пълноценно. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултация, потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819.
За да си запазите час за консултация или да получите съвет от добър адвокат търговско право София, не се колебайте да се свържете с мен!