Обезщетение при ПТП

Кой има право на обезщетение при ПТП?

 

Всеки пострадал, независимо дали е пешеходец, колоездач, пътник, шофьор на МПС (извън виновния водач) има право да получи такова обезщетение. В случай, че лицето е починало вследствие на ПТП-то, това право имат неговите близки (съпруг/а, родители и деца), включително лице живяло във фактическо съжителство с починалия, като всеки от тях поотделно има право да получи обезщетение, което в разговорния език се нарича кръвнина при ПТП.

За кой възниква право да претендира обезщетение от застрахователя при смърт при ПТП?

Обезщетение се дължи на пострадалите от ПТП, които не са отговорни за настъпването му, а когато те са загубили живота си право на обезщетение имат техните близки. Разговорно, повечето хора наричат това обезщетение кръвнина. Двете неща означават едно и също нещо. Виновният за ПТП-то или неговите близки нямат право на обезщетение. 

Какви са първите стъпки, които трябва да предприемете?

Трябва да сте наясно, че предприемането на каквито и да било действия свързани със застрахователното обезщетение не е спешно и не изисква Вашите активни действия в рамките на часове или дни след инцидента. Много често пострадалите при ПТП биват подлъгани да ангажират адвокат непосредствено след инцидента под влияние на силния стрес и поради това, че получават неточна информация относно правата им и сроковете свързани с претендирането на обезщетение. При ПТП със смъртен случай близките на починалия имат нужда от адвокат при ПТП, който специализира както в сферата на застрахователното право, така и в наказателното право (транспортни престъпления). От съществено значение е ангажирането на специалист и от гледна точка на това виновния да получи справедливо наказание и от гледна точка на получаването на максимално застрахователно обезщетение при смърт при ПТП.

Адвокат Ивайло Иванов специализира в сферата на обезщетенията при ПТП. Тясната ни специализация ни позволява да постигнем най-добрите резултати за нашите клиенти, като в същото време предлагаме услугите си за територията на цяла България, както и за ПТП-та настъпили в чужбина независимо дали виновният водач има или няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ , дали е известен или неизвестен, чужд гражданин или застрахован при чуждестранен Застраховател или инцидентът е настъпил на територията на друга държава.

Какво да правим, ако сме пострадали при катастрофа?

Естествено първото нещо е да се обадите и да уведомите пътна полиция, които следва да съставят Протокол за пътнотранспортно произшествие. Като участник в ПТП, имате право да се снабдите с изготвения Протокол за ПТП. След като оформите протокола с полицията следва да се свържете с добър адвокат при ПТП, който да ви консултира относно необходимите действия и документи, които следва да бъдат предприети във всеки конкретен случай, за да бъде получено обезщетението. В случай, че пострадалото лице, не е в състояние да направи това, то неговите близки също могат да се свържат със специализиран адвокат по застрахователно право. Когато вследствие на катастрофа е причинена телесна повреда, пострадалият има право на парично обезщетение за причинените вреди. Това обезщетение се дължи от застрахователната компания по Застраховка ‘‘Гражданска отговорност‘‘ на автомобилистите на виновния водач, който е нарушил правилата за движение по пътищата. Право на обезщетение има само лице, което няма вина за настъпване на произшествието /например, водач на МПС, пътник, пешеходец, колоездач, моторист и др./ Ако виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или същият е неизвестен, чужд гражданин или застрахован при чуждестранен застраховател, както и ако инцидентът е настъпил на територията на друга държава, пострадалото лице също има право да получи парично обезщетение при ПТП. Парично обезщетение се дължи както за причинените имуществени вреди от катастрофата, така и за неимуществени такива. Неимуществените вреди представляват болките и страданията, които пострадалото лице търпи от пътния инцидент. Те могат да бъдат както физически – болка, така и емоционални страдания – страх, притеснение, стрес и др.

Има ли срок за изплащане на обезщетение при ПТП?

Срокът за изплащане на обезщетение при ПТП от застраховател е тримесечен. В този срок застрахователят взема решение дали ще заплати доброволно парично обезщетение или отказва да изплати такова. Ако бъде отказано изплащане на обезщетение при ПТП от застрахователя или определеното такова е занижено по размер и не отговаря на причинените вреди, се предявява искова молба пред съд и се претендира справедлив размер на обезщетение при катастрофа. Срокът за претендиране на обезщетение за неимуществени вреди е 5 години, считано от датата на настъпване на произшествието.

Имат ли право роднините на починало в следствие на ПТП лице на обезщетение?

В тази хипотеза, правото на обезщетение при ПТП в случай на смърт възниква за наследниците на починалия: низходящи – деца, включително и отглежданото, но неосиновено дете, възходящи – родители, съпруг/а или лице, което се е намирало във фактическо съжителство с починалия, както и всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, които в конкретния случай следва да бъдат обезщетени – братя, сестри, дядо, баба, леля, чичо и др. Тук е първият момент, в който застрахователите се опитват да свалят драстично сумата на обезщетението. Изтъкват се всякакви доводи, подценява се приносът на починалия за издръжката на семейството, търсят се начини бързо да дадат пари на семейството преди да е потърсена адвокатска помощ след катастрофата и близките да разберат, че имат право на значително по-висока сума.