Недвижими имоти

Развитие на недвижимите имоти Картина за страница Добър адвокат Недвижими имоти София

В много райони на България, особено в София, развитието на недвижими имоти представлява значителна част от местните и чуждестранните инвестиции. София е център както на търговско, така и на жилищно развитие. Въпреки огромния инвеститорски интерес към развитието на недвижими имоти в България, завършването на подобни проекти не е лесно. Помощта на Добър адвокат Недвижими имоти София е абсолютно необходима за успеха в тази област.

Адвокат Ивайло Иванов има над 7 години опит на българския пазар на недвижими имоти. Гарантираме, че проблемите, свързани със собствеността, тежестите и разрешителните се откриват и разглеждат на ранен етап в процеса на проучването. Също така предлагаме съдействие по време на строителния процес, като се започне с търсене на промени в устройствените планове и представляване на клиенти при обжалване на неправилни административни актове.

Независимо дали купувате или продавате имот, жилищните сделки представляват значителна финансова експозиция, но също така и огромна възможност. Квалифицираните правни съвети гарантират, че можете да намалите риска, като същевременно увеличавате вероятността за успешна сделка.

Услугите на Добър адвокат Недвижими имоти София:

Адвокат Ивайло Иванов изготвя правни съвети относно сделки с имоти от всякакъв мащаб, от недвижими имоти със свръхвисока стойност, земеделски и поземлени имоти до къщи и апартаменти. В допълнение към придобиването и продажбата, адвокат Ивайло Иванов се занимава и със сервитути и споразумения, ипотекиране или пожизнено право на ползване върху недвижим имот. Делба на семейни имоти след развод, които са в режим на семейна имуществена общност, както и с негаторни искове против чужди вредоносни действия, отказ от наследство, както и много други разновидности на граждански проблеми, които възникват при недвижимите имоти.

Също така Адвокат Ивайло Иванов има богат опит по въпроси на наемодатели и наематели, включително помощ при разрешаването на всички възникнали спорове.

Адвокат Ивайло Иванов предлага професионална юридическа консултация в областта на недвижимите имоти за:

  • Подготовка, оформяне и представителство по сделки с недвижими имоти между роднини и трети лица свързани с покупко-продажба, дарение, или замяна;
  • Делба на имущество между роднини или бивши съпрузи, чрез доброволна делба или по дело за делба на съсобствен имот;
  • Прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане;
  • Адвокатско представителство при сделки за покупко-продажба на жилище или друг недвижим имот както в процес на строителство /на зелено/ така и за сключване на окончателен договор;
  • Проверка и анализ на представените документи за собственост и удостоверения за тежести;
  • Придобиване на имот по давност (обстоятелствена проверка);
  • Съставяне на предварителни договори, договори за аренда, отдаване под наем, безвъзмездно ползване и др.

Правила при сделки с недвижими имотиВтора картина на страница за недвижими имоти

При покупко-продажбите следва да се прегледа цялата история на имота, както и да се направи справка относно вписани вещноправни тежести в Имотния регистър при Агенция по вписванията. Всеки купувач е застрашен от възможността да закупи имот, заедно с вещноправна тежест върху него, ако не бъде извършена проверка или тя не бъде анализирана правилно.

Адвокат Ивайло Иванов извършва необходимите проверки, гарантиращи необремененост на имота с вещни тежести, в това число проверка на имущественото състояние на продавача или строителя преди сключване на сделката. 

Кантората ни предлага подготовка на нотариални актове за развообразни правни сделки, договори за наем, предварителни договори за сделки с недижими имоти, договори за прехвърляне на имоти срещу издръжка и гледане, завещания, дарения, включително разваляне, намаляване на завещателни разпореждания, оспорване на завещания и др. Свържете се веднага с Добър адвокат Недвижими имоти София на телефон: 0988 341819.

Мога ли да съм сигурен, че върху имота, който предстой да закупя липсват тежести?

Проверката за тежести се извършва, чрез справка в имотния регистър, от която са видими всички вписвания върху имота. Консултацията с адвокат е необходима при наличие на множество вписвания и заличавания върху партидата на имота. Специално внимание следва да се обърне върху последното по ред вписване (най-близката дата) и срокът който обхваща представеното удостоверение за тежести.

Как се разделят имоти, които са неподеляеми?

Неподеляеми имоти се изнасят за публична продан и парите от продажбата се разпределят между съсобствениците.