Застрахователно право

Картина застрахователно правоЗастрахователното право осигурява компенсация на пострадали или потърпевши и трети лица в предвидените в закона случаи /при настъпване на застрахова  събития/. 

Получаването на справедливо обезщетение при ПТП от застраховател в България е изключително трудно и сложно, ако не разполагате с опитен адвокат по застрахователно право.

Съгласно Кодекса за застраховането в 7-дневен срок от узнаването за щетата застрахованият трябва да уведоми застрахователя, освен ако в договора е предвиден друг подходящ срок. 

В тази връзка при настъпване на застрахователно събитие или при отказ за изплащане на обезщетение от страна на застрахователя, не се колебайте и се обърнете към добър адвокат по застрахователното право в лицето на Адвокат Ивайло Иванов.

Кантората ни предлага правни консултации, защита и представителство в следните случаи:

  • Получаване на обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди вследствие на ПТП от застрахователя по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите;
  • Получаване на обезщетение за причинени имуществени вреди върху автомобила в следствие на настъпило застрахователно събитие във връзка с настъпването на покрит риск по сключена застраховка „Каско”;
  • Изплащане на застрахователно обезщетение по застраховки  „Имущество”, „Живот”, „Злополука”, „Карго”, „Помощ при пътуване”, „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;
  • Правна защита на работници/служители, пострадали при трудова злопулука и получаване на обезщетение от работодателя за причиените им имуществени и неимуществени вреди;
  • Изготвяне на претенция за получаване на справедливо обезщетение от застрахователя;
  • Изготвяне на възражение и/или образуване и водене на дело срещу постановен отказ за заплащане на обезщетение от застрахователя;
  • Защита, съдействие и представителство пред съда във връзка с неизплатени обезщетения /включително и определени ниски такива/ по застрахователни договори за претърпени имуществени и/или неимуществени вреди;
  • Защита при отправен от застрахователя регресен иск срещу причинителя на вредата.

Tърсите добър адвокат застрахователно право?

Адвокат Ивайло Иванов е специализиран в областта на застрахователното право и предлага професионално представителство и консултации на клиентите си, които се нуждаят от помощ в тази сфера. Независимо дали става въпрос за сключване на застрахователни договори, застрахователни претенции, спорове или регулаторни въпроси, аз съм на разположени, за да ви предложа компетентно решение на вашите проблеми.

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?