Добър адвокат София

Повече от 7 години доказан опит

Търсите добър адвокат София ?

Адвокатската кантора е съзадена през 2021 г. от Адвокат Ивайло Иванов, член на Софийска Адвокатска Колегия. Кантората предлага правни консултации и услуги, изготвяне на документи и договори, водене на дела с материален и нематериален интерес, правна защита и други.

Адвокат Ивайло Иванов: „Мисията ми е да помагам“

Завършил съм юридическия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград – Магистър по специалност „Право” /2013г./ Работя като адвокат в областта на търговското и облигационното право, административно и административно-наказателно право, обществени поръчки, заповедното и изпълнителното производство, наказателно право и процес, вещно право и процесуално представителство. 

Преди вписването ми като адвокат към Софийска адвокатска колегия имам натрупан богат опит като юрисконсулт в Община Враца и няколко общински търговски дружества на територията на Столична Община.

Предлагам индивидуален и задълбочен подход в решаването на Вашият проблем.

В случай, че се нуждаете от добър адвокат София, с богат опит в областта на правото, не се колебайте, а се свържете с Адвокат Ивайло Иванов за насрочване на дата и час за консултация по Вашия правен проблем.

+ (359) 988 341819

Свържете се с добър адвокат София веднага !

1

Решени съдебни дела

1

Брой клиенти

Полезни правни публикации: